Individuella val

Teknik och Service Gymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Teknik och Service Gymnasiet erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Teknik och Service Gymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Teknik och Service Gymnasiet har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Utbildningar:

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet

Teknik & Servicegymnasiet är en liten friskola med små klasser, ett stort engagemang och bra anda. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Med hög lärartäthet vill skolan erbjuda dig, som blivande energi- eller servicetekniker, det allra bästa av el- och industritekniska programmet.

Elteknik, mekatronik, materialkunskap, svets och svarv, praktisk ellära är några av de ämnen som står på schemat.

Skolan ordnar så klart din apl-plats på 15-30 veckor beroende på vilket program du valt

Efter tre år är du färdigutbildad energi- eller servicetekniker, och beroende på ditt val i årskurs 2 kan du förstås också ha grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat.

karta-google
minuters restid från