Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

På Ekonomiprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

På Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka arbetar vi för att alla våra elever ska nå sin fulla potential. Hos oss är det viktigt att du känner delaktighet och att du ser en tydlig röd tråd genom hela din utbildning. Vi jobbar tillsammans för att din utbildning ska bli meningsfull.

Det är viktigt för oss att det går bra för dig! För att du ska lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang. Som elev får du en mentor som peppar och stöttar dig i skolan. Under din skolgång hos oss får du också verktyg och strategier för att du, med självförtroende, ska lyckas med din gymnasietid.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

173 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från