Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

På Ekonomiprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

OM SKOLAN

På Bernadottegymnasiet kan du som elev läsa samhällsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Med båda programmen knyter vi ihop teori med praktik och friluftsliv.

Modern forskning har kartlagt sambandet mellan motion och minneskapacitet, kreativitet samt koncentration. och därför binder vi på Bernadottegymnasiet samman teoretiska kunskaper med praktiska moment, friluftsliv och idrott. Både den beteendevetenskapliga och den ekonomiska inriktningen vid skolan utnyttjas bäst genom att du även stegvis lär dig kommunikations-, ledarskaps- och gruppteorier för att sedan pröva dessa i verkligheten. Du kommer som elev att under dina tre år på skolan utmanas i ditt eget ledarskap genom praktiserande och träning på din resa mot din högskoleförberedande examen.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

173 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från