Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

På Humanistiska programmet är moderna språk obligatoriskt att läsa i två år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium är en populär gymnasieskola i centrala Stockholm, nära Fridhemsplan. Skolan har en unik mix av utbildningar som alla, på olika sätt bidrar till det som är vår skolas själ och som utgör en av våra viktiga framgångsfaktorer.

Våra elever är studiemotiverade och får möjlighet att utveckla sin fulla potential med stöd av vår professionella lärarkår. Skolan präglas av mångfald och tolerans och trivseln och tryggheten är hög. Vi har en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

13 utbildningar

karta-google
minuters restid från