Gymnasieskolorna tar över den fortsatta reservantagningen från den 16 augusti

Nyheter / 13 augusti 2021

42823841 Back View Of Smiling Teenagers With Backpacks Walking On

Gymnasieantagningens antagningsår 2021 är nu avslutat och skolorna har tagit över antagningen. 

Från eftermiddagen den 16 augusti är det gymnasieskolorna som ansvarar för den fortsatta reservantagningen. Gymnasieskolorna följer reservlistorna i Indra fram till och med första veckan i september.

Viktiga datum samt utbildningsutbudet som du hittar på vår webb avser 2021 och kommer att uppdateras så snart som möjligt inför det nya antagningsåret.  

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information