warning image

Vi har just nu tekniska problem med funktionen att svara på ansökningswebben. Mejla oss om du inte vill stå kvar som reserv eller om du av någon orsak vill avstå ett antaget val. Sista svarsdag är den 14/8.

Ny information angående International IT College of Sweden

Nyheter, Ansökan, Antagning / 23 juni 2022

Gy 01

Förvaltningsrätten har den 22 juni 2022 bifallit Edinits överklagande och upphävt Skolinspektionens beslut om återkallelse av tillstånd. 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och ärendet visas åter till Skolinspektionen för fortsatt handläggning i form av prövning av om Edinit AB:s nuvarande ägare och bolagets styrelseledamöter och styrelsesuppleanter uppfyller kraven i 2 kap. 5 § andra stycket 1 och tredje stycket skollagen (2010:800). Domen gäller omedelbart och förvaltningsrättens beslut om inhibition den 8 juni 2022 upphör härmed att gälla.

 

För dig som sökt eller vill söka till International IT College of Sweden så kan du läsa här nedan hur du ska göra:

Du som tidigare har sökt till International IT College of Sweden har fått det valet aktiverat på nytt sist i din ansökan. Du kan då välja mellan tre alternativ: 

  1. Låta valet ligga kvar sist. Då behöver du inte göra något alls.
     
  2. Ta bort valet. För att göra det måste du genast mejla oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se så att vi kan skicka en blankett till dig. 

  3. Flytta upp valet högre upp i ansökan. För att göra det måste du genast mejla oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se så att vi kan skicka en blankett till dig.  

OBS! Detta gäller endast val till International IT College of Sweden. 

Om du vill lägga till val i din ansökan till International IT College of Sweden, måste du omgående mejla oss så vi kan skicka en blankett. 

Du kan även prata med din studie- och yrkesvägledare för att få blanketten som heter Komplettering efter sista ansökningsdag.  

Visa cookie-information