Information om International IT College of Sweden

Nyheter / 28 april 2022

21405480 Skolkorridor

International IT College of Sweden har fått indraget tillstånd av Skolinspektionen på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Läs mer här: https://skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/skolinspektionen-aterkallar-tillstandet-for-edinit-ab/ 

En ny huvudman har ansökt om att få ta över International IT College of Sweden. Skolinspektionen har ännu inte fattat beslut om den nya huvudmannen ska få godkänt att bedriva gymnasieskola.

Vi på Gymnasieantagningen får inte ha sökbara utbildningar som saknar tillstånd på vår ansökningswebb. Därför har Gymnasieantagningen tagit bort utbildningarna på den skolan från ansökningswebben.

Att söka direkt via International IT College of Sweden hemsida är en intresseanmälan till den skolan och ska inte förväxlas med den riktiga antagningen som ska ske via oss på Gymnasieantagningen. Det finns inga garantier för att den nya huvudmannen får tillståndet beviljat som de sökt.

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information