Lanseringen av nya ansökningswebben skjuts fram till hösten när nytt antagningsår startar

Indra / 29 april 2021

Ballpen Blur Close Up Computer 461077

Vi har tidigare informerat om att den nya ansökningswebben skulle få nytt utseende i början av maj, i samband med andra stabiliseringsåtgärder. Vi har dock beslutat att vänta med lanseringen till hösten i stället. Beslutet är taget utifrån att det ska vara tryggt och säkert för alla användare och för att skapa mer tid för förberedelser och testning.

För många av er innebär beslutet en lättnad, då eleverna slipper en förändring av elevsidorna på ansökningswebben under pågående omvalsperiod. För andra innebär det att efterlängtade funktioner skjuts på till nästa antagningsperiod börjar.

Risk för inloggningsproblem - gör omvalen i god tid innan den 17 maj!

Eftersom vissa stabiliseringsåtgärder nu skjuts till hösten, kan vi förvänta oss belastningsproblem både inför den 17 maj, och i samband med att alla elever loggar in den 1 juli. Sedan förra året har vi gjort en del förbättringar både i programmeringen och i vyerna för att minimera problemen, men vi vill ändå uppmana er att så långt som möjligt undvika att logga in i Indra dagarna innan omvalet stänger den 17 maj. Vi har även skickat ett elevmeddelande om att de ska göra sitt val i god tid innan omvalet stänger, så att de inte riskerar inloggningsproblem på grund av överbelastning.

Det här händer till hösten:

  • Lansering av nya ansökningswebben
  • Alla studie- och yrkesvägledare bjuds in till genomgång av nya ansökningswebben (ersätter demon som var planerad i början av maj).
  • Filmer och informationsmaterial uppdateras i god tid innan lanseringen

Ansökan om sent val på blanketter i sommar

Även funktionen att göra sent val via ansökningswebben skjuts fram till hösten. Mer information om sena val kommer i ett utskick i maj. I sommar får eleverna använda blanketter precis som tidigare år.

Kategorier: Personal, Indra
Visa cookie-information