warning image

Vi har just nu tekniska problem med funktionen att svara på ansökningswebben. Mejla oss om du inte vill stå kvar som reserv eller om du av någon orsak vill avstå ett antaget val. Sista svarsdag är den 14/8.

Nu kan du se lediga platser på gymnasiet

Antagning / 1 juli 2022

25441735 Group Of Students With Notebooks At School Yard

Slutantagningen till gymnasiet 2022 är klar. Just nu finns sammanlagt 3266 lediga platser.

Det finns 1344 lediga platser på högskoleförberedande program. De flesta lediga platser finns på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen som tillsammans har nästan 700 vakanta platser.

Det finns just nu 1 922 lediga platser på yrkesprogrammen. Det finns lediga platser på samtliga yrkesprogram, flest på bygg- och anläggningsprogrammet med nästan 300 vakanser. Barn- och fritidsprogrammet, fordonsprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet har alla cirka 200 lediga platser vardera.

Lediga platser på gymnasiet efter slutantagningen 2022 hittar du här.

Excelfil med lediga platser. 

Kategorier: Elev, Antagning
Visa cookie-information