Nu sjösätter vi nya ansökningswebben

Indra, Ansökan, Antagning / 22 september 2021

Headway 5Qgiuubxkwm Unsplash

Ansökningswebben Indra får ett nytt utseende i samband med viktiga åtgärder, som syftar till bättre stabilitet och tillgänglighet.

Vi har tidigare i år informerat om att den nya ansökningswebben under maj skulle få ett nytt utseende. I april beslutade vi dock att vänta med lanseringen till hösten, eftersom vi vill att det ska vara tryggt och säkert för alla användare, samt för att ge mer tid åt förberedelse och testning. Men nu är det alltså dags!

Den nuvarande ansökningswebben Indra lever inte upp till de krav som lag om tillgänglighet till digital offentlig service ställer på offentliga webbplatser, så det fanns ett uttalat behov av att utveckla en ny ansökningswebb. Detta görs i samband med andra viktiga åtgärder i syfte att stabilisera Indra. Ett "mellanlager" kommer att skalas bort för att minska risken för överbelastning av systemet. Det här är ett av flera steg för att utveckla vårt arbete kring antagningen.

Utbildnings- och stödmaterial kommer att tas fram, bland annat en demofilm med rundtur av nya ansökningswebben Indra. Den kommer att finnas tillgänglig från början av oktober. Håll utkik på vår webb!

Uppgraderingen av ansökningswebben sker den 23 september klockan 9–15.00. Indra kommer då att vara stängt för underhåll men öppnar så fort det är klart. Undvik att gå in i Indra före klockan 15.00 även om du kommer åt sidorna.

Adminsidan i Indra har med anledning av detta från och med 23 september ny adress:
admin.indra.storsthlm.se/admin

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se.

Visa cookie-information