Preliminära antagningspoängen publiceras 15/4 kl. 12.00

7 april 2021

42823867 Selective Focus Of Multicultural Teenage Friends Smiling

Torsdagen den 15 april kl.12.00 publiceras de preliminära antagningspoängen på ansökningswebben. Antagningsstatistiken publiceras även på Gymnasieantagningens webbplats under rubriken Statistik. 

Du hittar de preliminära antagningspoängen genom att logga in i antagningssystemet Indra. Under rubriken "Resultat av preliminär antagning" finns alla dina val listade, och under respektive val hittar du den preliminära antagningspoängen. Ditt eget betyg hittar du längst upp till höger. Har du gjort färdighetsprov, hittar du resultatet av det under rubriken "Visa mina betyg och resultat"

Tänk på att antagningspoängen ofta höjs till slutantagningen, eftersom många elever då höjer sina betyg. Därför är det viktigt att du lägger ett eller flera garderingsval längst ner, där du har goda marginaler att komma in. 

Det går inte att tacka ja eller nej till platsen, eftersom antagningsresultatet bara är preliminärt. 

Se filmen om hur du hittar de preliminära antagningspoängen och gör ett omval

Läs mer om hur antagningen fungerar

Fyra viktiga tips för din ansökan!

Har du rätt ordning på dina val? 
Eftersom du endast kan bli antagen till ett val är det väldigt viktigt att valen ligger i rätt ordning. Det program som du helst vill komma in på ska ligga högst upp. …

Läs mer
Kategorier: Elev
Visa cookie-information