Reservantagning 1

Antagning / 29 juli 2022

33089507 Selective Focus Of Attractive And Handsome Multiethnic

Från den 2 augusti kan du se resultatet av reservantagning 1. 
Så här gör du:
  

Logga in på  ansökningswebben för att se ditt antagningsbesked.   

Om du är antagen på en plats men reserv till ett högre val utgår antagningssystemet från att du hellre vill ha din reservplats. Därför måste du tacka ja eller avstå reservplatserna så vi vet om du vill stå kvar i reservkö eller inte. Blir det en ledig reservplats som du står i tur till tar datasystemet automatiskt in dig där och du förlorar då platsen som du var antagen på. Om du är osäker på hur du ska göra kan du kontakta oss på Gymnasieantagningen.    

Du ska svara senast den 7 augusti!

OBSERVERA!

Om du tackar nej till en plats där du är antagen riskerar du att stå utan gymnasieplats när skolan startar. Länk till information om svarshantering.

Om du står som reserv 

Om du står som reserv efter reservantagning 1 prövas du i reservantagning 2. Resultatet av reservantagning 2 visas den 9 augusti. 

Lediga platser
Här hittar du lediga platser efter reservantagning 1: Länk till lediga platser

Frågor    

Om du har några frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare.  Om du inte har en studie- och yrkesvägledare under sommaren, kontakta Gymnasieantagningen Storsthlm:
gymnasieantagningen@storsthlm.se

Kategorier: Elev, Antagning
Visa cookie-information