Resultatet av 2022 års elevenkät är klart

Nyheter / 21 april 2022

Jeswin Thomas 8Nhqx4zi9wk Unsplash

Vad tycker gymnasieelever i år 2 om sina skolor och utbildningar?  Nu är 2022 års resultat av länets gemensamma gymnasieenkät klart.

Varje år genomförs en webbenkät på gymnasiet där eleverna i årskurs 2 får svara på frågor kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av utbildningen.

Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme.

Totalrapporten för länet visar på samma resultat eller en liten negativ utveckling jämfört med 2021, förutom när det gäller information och vägledning efter gymnasiet samt kontakter med arbetslivet som har ökat med en procentenhet vardera.

Totalrapporten finns längst ner på den här sidan (Storsthlm)

Här kan du se resultatet uppdelat per skola. (Gymnasieantagningen)

 

 

 

 

 

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information