warning image

Vi har just nu tekniska problem med funktionen att svara på ansökningswebben. Mejla oss om du inte vill stå kvar som reserv eller om du av någon orsak vill avstå ett antaget val. Sista svarsdag är den 14/8.

Slutantagningen till gymnasiet för 2022 är klar

Nyheter / 1 juli 2022

studenter

I dag publicerades resultaten av den slutliga antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Totalt är 27 246 ungdomar antagna till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i Storsthlm. Av dessa är 80 procent antagna till högskoleförberedande program och 20 procent till yrkesprogram.

Andelen antagna till högskoleförberedande program respektive yrkesprogram är densamma som 2021. Jämfört med den slutliga antagningen i juli 2021 är totalt 893 fler elever antagna till de nationella programmen. Detta beror på en större elevkull.

Ekonomiprogrammet ökar

Jämfört med juli 2021 är 722 fler antagna till högskoleförberedande program i år. Den största ökningen har ekonomiprogrammet med 444 fler antagna (totalt 6 233 antagna) och samhällsvetenskapsprogrammet med 314 fler antagna (totalt 6 246 antagna). Ekonomiprogrammet har ökat stadigt de senaste tio åren. Samhällsvetenskapsprogrammet har länge varit största programmet och har fortfarande flest platser men ekonomi och samhälle är nu jämnstora vad gäller antal antagna.

Störst minskning finns på naturvetenskapsprogrammet där 135 färre blivit antagna. Denna minskning är en ny företeelse, nedgången började förra året.

Åtta yrkesprogram ökar

Till yrkesprogrammen finns 171 fler slutligt antagna i år jämfört med 202. Åtta yrkesprogram har ökat antal antagna i år. Störst ökning har hantverksprogrammet med 76 fler (totalt 479 antagna) samt bygg- och anläggningsprogrammet med 30 fler (totalt 414 antagna).

Gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)

Jämfört med 2021 har antalet antagna ökat med totalt 222 elever. Störst ökning har individuellt alternativ med 122 fler elever. På IM sker oftast en relativt omfattande antagning även under början av höstterminen.

Av de antagna till introduktionsprogrammet är 63 procent antagna till kommunala skolor medan 37 procent är antagna till fristående skolor.

Gymnasiesärskolan

På de nationella programmen är 74 procent antagna till kommunala skolor och 26 procent till fristående skolor. På det individuella programmet är 56 procent antagna till kommunala skolor och 44 procent till fristående skolor.

Du hittar statistiken för slutantagningen här.

Excelfil med antagningsresultat 

Läs hela sammanfattningen av slutantagningen här. 

Kategorier: Elev, Nyheter
Visa cookie-information