warning image

Just nu får en del elever upp felmeddelandet "e-postvalidering misslyckad" när de ska logga in och bekräfta sin e-postadress. Läs mer här

Statistikfunktion på elevsidan

Nyheter / 9 december 2020

115761 Two Books Opened And Stacked

Efter lansering av vår nya webbplats i måndags har flera frågor kommit in gällande statistiken.

Just nu får vi många frågor om vår statistikfunktion som finns på sidorna Slutantagning och Preliminärantagning.

Efter lansering av vår nya webbplats i måndags har flera frågor kommit in. Vi uppskattar att ni skickar feedback till oss. Webbplatsen är till för er och elever och givetvis ska den fungera på bästa sätt.

Det har kommit många frågor om just statistikfunktionen och många saknar möjligheten att kunna filtrera efter program. Vi tar till oss av detta och kommer att se över möjligheterna att kunna inkludera detta i sökfunktionen på sidorna om slutantagning och preliminärantagning.

Kategorier: Personal, Nyheter