Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Överlämningsblanketter

Ingress

Ladda upp överlämningsinformation

  1. Klicka på Redigera Grundläggande uppgifter och markera kryssrutan Övergångsinformation finns och välj Spara. Därefter kommer rubriken Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag att synas längre ner i Kontaktuppgifter.
  2. Klicka på Redigera och Välj fil och ladda upp dokumentet/blanketten. Flera filer kan laddas upp, en siffra visar antal filer.
Visa cookie-information