Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Pedagogisk överlämning till gymnasiesärskolan

Ingress

 

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

För avlämnande skolor

Ladda upp blankett

Hämtat från: Beslut målgruppstillhörighet (clickhelp.co)

Så här gör du:

  1. Öppna elevens elevkort.
  2. Välj Kontaktuppgifter.
  3. Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten.

Ladda upp blankett om eleven söker till ett IM-program

Hämtat från: Fliken Överl. IM (clickhelp.co)

Så här gör du:

  1. Gå till vyn Överlämning IM.
  2. Ladda upp blanketten.

 

För mottagande skolor

Här kan du läsa om hur du fattar beslut om målgruppstillhörighet.

Målgruppstillhörighet

Visa cookie-information