warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-01

Pedagogisk överlämning till gymnasiesärskolan

För avlämnande skolor 

Ladda upp blankett 

Befattning/behörighet avlämnande skola: SYV + Överlämningsansvarig 

Så här gör du: 

  • Öppna elevens elevkort. 
  • Välj Kontaktuppgifter. 
  • Välj Elev från anpassad grundskola – Tryck Redigera  
  • Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten. 

 

Ladda upp blankett om eleven söker till ett IM-program 

 

Så här gör du: 

  1. Gå till vyn Överlämning IM. 
  2. Ladda upp blanketten. 

 

För mottagande skola 

Upphämtning elevinformation: Elevkort>Kontaktuppgifter>elev från anpassade grundskolan/Målgrupppstillhörighet-Dokumentuppladdning 

Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig>SYV + Överlämningsansvarig 

 

För mottagande huvudman 

Här kan du läsa om hur du fattar beslut om målgruppstillhörighet. 

 

 

Visa cookie-information