Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Ändra individuella val (clickhelp.co)

Här beskriver vi ...

I utbildningsöversiktens högra kolumn finns knappar för att ändra utbildningsutbud. Det är även här du lägger till modersmålsval.

Lägga till och ändra individuella val

Så här gör du:

  1. Öppna utbildningsöversikten för den skola vars språkval du vill lägga till eller ändra, se Öppna en skolas utbildningsöversikt.
  2. Välj Ändra individuella val, varpå dialogrutan för Ändra individuella val öppnas.
  3. Välj program i rullistan och välj det program som du vill lägga till eller ändra individuella val för.
  4. Markera de val som ska erbjudas.
  5. Välj Markera alla för att erbjuda alla befintliga individuella val.
  6. Välj Gå vidare när du är klar.
  7. Välj Bekräfta i nästa dialogruta.
Visa cookie-information