warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Svara på ditt antagningsbesked vid slutantagningen

Här beskriver vi hur du svarar på ditt antagningsbesked. När slutantagningen är klar finns ditt antagningsbesked på ansökningswebben.

När du loggar in på ansökningswebben kan du se ditt antagningsbesked. I menyn högst upp till höger klickar du på "Mitt gymnasieval". Du kommer då till din ansökan. Därefter klickar du på ”Svara på ditt antagningsbesked”. Då ser du var du har blivit antagen.

Tänk på! När du har blivit antagen till ett val stryks alla val som ligger under och är inte längre aktuella i din ansökan. Det ser du genom att siffran blir röd, valet blir grått och går ej att klicka på. Dessutom står det "struket" uppe till höger på valet. Om du avstår (tackar nej) till den plats som du blivit antagen till riskerar du att bli utan gymnasieplats. Observera att innan ditt nej-svar slår igenom måste Gymnasieantagningen godkänna ditt önskemål att tacka nej till en antagen plats. Vi kommer att ta kontakt med dig om det finns några frågetecken kring ditt önskemål. Du kan ångra dig och tacka ja till platsen igen fram till att önskemålet är godkänt. 

Om du har sökt en utbildning till anpassad gymnasieskola skickas antagningsbeskeden ut via post. Du kan även logga in på ansökningswebben och följa din antagning och svara där. Om du inte har möjlighet att svara på ditt besked via ansökningswebben så kan du fylla i det svarskort du fått på posten och skicka till Gymnasieantagningen.

Till ansökningswebben

Förklaring av status vid slutlig antagning

STATUS FÖRKLARING
Antagen Du är antagen, det betyder att du har kommit in på just det valet i ansökan.
Antagen (beviljad dispens) Du är antagen efter beviljad dispens i engelska.
Antagen plats avstådd Du har avstått (tackat nej) från din antagna plats. Valet är struket.
Ej aktuell Du har avstått (tackat nej) erbjuden eller antagen plats på högre val och prövas därför inte.
Ej behandlad Omvalet är ännu inte behandlat.
Ej behörig Du saknar betyg i något eller några av de ämnen som krävs för utbildningen.
Ej beslutad Beslut om mottagande till sökt kommun är ännu inte klart.
Ej erbjuden plats Du är inte antagen eftersom du inte är placerad på IB eller på ett individbaserat IM.
Ej mottagen Du är inte mottagen som sökande och prövas därmed inte i antagningen.
Ej mottagen, Flytt pågår Du är inte mottagen som sökande men har anmält flytt till Gymnasieantagningen Storsthlm antagningsområde och valet är inte behandlat ännu. Om du inte längre ska flytta och vill avstå valet kan du avstå (tacka nej) det.
Erbjuden plats Du är erbjuden plats.
Mottagen Mottagande är inte ett antagningsbesked utan talar bara om hur du konkurrerar om platsen till det sökta programmet. Du kan vara tex vara mottagen i första eller andra hand. Du kan läsa mer om det här
Mottagen i andra hand Mottagen i andra hand innebär att du kan bli antagen på programmet endast i mån av plats, om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever fått plats.
Mån av plats Att ”prövas i mån av plats” betyder att du står i kö efter alla reserver och väntar på om det blir en ledig plats.
Du kan till exempel ha gjort en sen komplettering och kommer att prövas om du är behörig till utbildningen och det blir en ledig plats.
Prövad på högrehandsval Du är erbjuden plats på högre val och prövas därför inte på detta val, det är alltså struket.
Prövas av annat kansli Antagning till denna utbildning görs inte av Gymnasieantagningen Storsthlm. Du kommer att få ett antagningsbesked från ett annat kansli.
Reservplats avstådd Du har avstått (tackat nej) till din reservplats. Valet är struket.
Utbildning startar ej Utbildningen startar inte. Valet är struket.

Om du har kommit in på ditt förstahandsval finns två alternativ:

 • Du vill ha din plats: ​Du har blivit antagen till ditt förstahandsval och vill ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har alla andra val i din ansökan strukits. Du behöver inte göra någonting om du är nöjd. Du kan tacka ja, men om du inte svarar behåller du ändå din plats. 

 • Du vill inte ha din plats: Du har blivit antagen på ditt förstahandsval men vill inte ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har alla andra val i din ansökan strukits. Dessa val kommer inte att bli aktiva igen även om du tackar nej till den plats du fått.
  Observera att innan ditt nej-svar slår igenom måste Gymnasieantagningen godkänna ditt önskemål att tacka nej till en antagen plats. Vi kommer att ta kontakt med dig om det finns några frågetecken kring ditt önskemål. Du kan ångra dig och tacka ja till platsen igen fram till att önskemålet är godkänt. 

Om du har kommit in på ett lägre val finns fyra alternativ:

 • Du vill ha din plats OCH vill stå kvar som reserv till alla högre val: 
  Du har blivit antagen på ett lägre val och vill ha platsen, men du vill helst ha en plats på de högre val som du är behörig till. Då ska du välja svaret "Tacka ja till din plats" och "Stå kvar som reserv" på alla val som du står som reserv till. Om du vid reservantagningen blir antagen på ett högre val så stryks ditt tidigare antagna val. Om du inte svarar alls på ditt besked så är det så här vi kommer att tolka ditt svar. 

 • Du vill ha platsen och är inte intresserad av andra val: 
  Du har blivit antagen på ett lägre val och är nöjd med platsen du har fått. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du vill avstå en eller alla reservplatser måste du gå in på ansökningswebben och välja att du vill "avstå" de val som står över det du har blivit antagen till. Du får då upp en ny ruta där du kan välja att stå kvar - alltså tacka ja, eller avstå platsen - alltså tacka nej. I din ansökan ser du var du är reserv och i den orange boxen ser du vilken reservplats du har.
 • Du vill stå kvar som reserv på vissa, men inte alla, val som ligger ovanför den utbildning du kommit in på:
  Om du vill avstå en reservplats måste du gå in på ansökningswebben och välja att du vill avstå val som står över det du har blivit antagen till. I din ansökan ser du var du är reserv och i den orange boxen ser du vilken reservplats du har. Klicka på ”Stå kvar” för att ha kvar din plats som reserv. Du får upp en ny ruta där du kan välja att stå kvar - alltså tacka ja, eller avstå platsen - alltså tacka nej. 
 • Du har kommit in som reserv på en utbildning men vill inte ha platsen:
  När du har blivit antagen på ett val stryks alla val som ligger under. Dessa återaktiveras inte om du tackar nej till den plats du fått. Om du avstår den plats som du blivit antagen till riskerar du att bli helt utan gymnasieplats.

  Den enda gång du ska avstå/tacka nej till ett antaget val är om du:
 • blivit antagen till gymnasiet i ett annat län och inte vill gå på gymnasiet i Stockholms län eller Håbo kommun eller
 • om du inte vill gå på gymnasiet alls.
  Observera att innan ditt nej-svar slår igenom måste Gymnasieantagningen godkänna ditt önskemål att tacka nej till en antagen plats. Vi kommer att ta kontakt med dig om det finns några frågetecken kring ditt önskemål. Du kan ångra dig och tacka ja till platsen igen fram till att önskemålet är godkänt.

Är du det minsta osäker på hur du ska göra? Kontakta oss eller din studie- och yrkesvägledare!

Om du inte kommit in på någon utbildning

Om du inte har blivit antagen till något av dina val ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller oss på Gymnasieantagningen. Efter slutantagningen kan du hitta information här på webben var det finns lediga platser.

Tänk på:  

• Om du inte svarar på ditt antagningsbesked ses det som att du tackar ja till din antagna plats och att du vill stå kvar som reserv till högre rankade val.

• Du kan bara bli antagen till en utbildning. Du kan alltså inte komma in på flera utbildningar samtidigt. Om du blir antagen till en utbildning i ansökan kommer alla val under att strykas. 

• Vid reservantagningarna prövas du till utbildningar som du står som reserv till. 

Visa cookie-information