warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Tillbaka

Upper Secondary School Admissions Office in the Stockholm Region

The Upper Secondary School Admissions Office in the Stockholm Region (Gymnasieantagningen Storsthlm) is a joint admissions office for the municipalities of Stockholm County, Gnesta and Håbo.

Visa cookie-information