Elev- & betygsregistrering

En av de viktigaste delarna under antagningsåret är registreringen av elever och betyg. Här hittar du information om hur elev- och betygregistrering går till i Indra och länkar till hjälpresurser. Tänk på att elever måste vara registrerade i Indra innan betygen kan registreras.

Visa cookie-information