Tillbaka

Slutantagning

Här kan du söka efter antagningsgränser för slutantagningen i Stockholms län och Håbo kommun från och med 2020. Börja med att välja år. Fyll sedan i vilken kommun som skolan ligger i eller en specifik skola för att få upp ett resultat.


Här finns ingenting att visa just nu

Börja med att välja år och fyll sedan i vilken kommun eller skola du är intresserad av för att få upp resultat här.

Indy Helmet 5000X5000
Visa cookie-information