warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Tillbaka

Slutantagning

Här kan du söka efter antagningsgränser för slutantagningen i Stockholms län och Håbo kommun från och med 2020. Börja med att välja år. Fyll sedan i vilken kommun som skolan ligger i eller en specifik skola för att få upp ett resultat. Tänk på att lediga platser avser de som fanns vid slutantagningen. Klicka på länken för att se lediga platser efter reservantagningen. Antagningsgränsen är det det meritvärde den sist antagna eleven på utbildningen har. Om alla som sökt blir antagna så blir det ingen gräns alls, det vill säga 0. Men för att bli antagen måste man alltid vara behörig till det sökta programmet.


Här finns ingenting att visa just nu

Börja med att välja år och fyll sedan i vilken kommun eller skola du är intresserad av för att få upp resultat här.

Indy Helmet 5000X5000
Visa cookie-information