warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Antagningsunderlag

På dessa sidor har vi samlat information om vad som gäller i hanteringen av olika antagningsunderlag som används i antagningen till gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

115763 Piled Books
Visa cookie-information