Indra Analys

Indra Analys är ett statistik- och analysverktyget som består av avidentifierad och aggregerad statistik gällande sökande och antagna. Alla skolor och kommuner kan därför också se samtlig statistik, även för andra huvudmän.

Här på sidan finns manualer, lathundar och information som kan vara behjälpligt för dig som är ny i verktyget. Vi har tagit fram särskilda lathundar för hur ni tar fram den statistik som vanligen efterfrågas vid aktuell tidpunkt. I verktyget kan ni sedan spara sökningen som ett bokmärke, vilket gör att ni bara behöver ta fram urvalen en gång.

Användarkonton i Indra Analys

Ett användarkonto delas ut per huvudman (kommun eller skola). Det går bara att vara inloggad som en användare på ett användarkonto i taget.  Har ni frågor om verktyget är välkomna att kontakta oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se.

Indra Analys

Som huvudregel delar vi ut ett användarkonto per gymnasieskola/anpassad gymnasieskola (fristående och kommunala) samt ett per kommun. Detta beror på att vi vill försöka hålla våra användarkonton så uppdaterade som möjligt. Du får denna inbjudan och användarkonto då du har behörigheten Rektor på gymnasieskola eller huvudansvarig på behörigheten EOP – Yttrande och beslutsansvar (kommunförvaltning). Det går bara att vara inloggad en person åt gången på samma användarkonto.

Indra Analys består av avidentifierad och aggregerad statistik. Det finns alltså ingen information på personnivå. Alla som har ett användarkonto kan därför se statistik för samtliga skolor och kommuner.

I Indra Analys går det att få fram en hel del statistik, exempelvis gällande antal sökande, lediga platser, antagna, behörighet och så vidare. Det går också att kombinera olika sökvarianter med olika dimensioner och urval, exempelvis hemkommun, kön, fristående- och kommunala huvudmän med mera. Från det att simuleringskörningarna startar nu i början av mars, kommer även den statistiken att synas i Indra analys. All statistik som tas fram kan också exporteras till Excel.

Indra analys uppdateras med färsk statistik från Indra varje natt. Den statistiken ni ser i Indra analys består alltså utav gårdagens siffror. Efter kl 09.00 kan ni logga in och se resultaten i Indra Analys.

Här på vår webb har vi publicerat en manual och några enklare lathundar för att ni på ett enkelt sätt ska kunna hitta det ni söker efter i Indra analys. De sökningar ni gör i Indra analys kan sparas som ”bokmärken”, vilket innebär att ni endast behöver göra era vanligaste urval en gång, spara dem och därefter direkt kunna logga in och se status.

Visa cookie-information