warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

 

Hantering av färdighetsprov

Behörighet: Färdighetsprov

De skolor som använder sig av färdighetsprov behöver lägga upp information om provtillfällen för respektive studieväg och eventuellt profil. Denna information går sedan ut i kallelsen till de sökande eleverna. Skolan formulerar kallelsen efter eget önskemål (bortsett från skolor som ingår i det gemensamma arbetsprovet, läs nedan). Information om provtillfälle ska läggas in inför både preliminär- och slutantagning. Strax efter att elevernas webbansökan till gymnasievalet stängt skickas meddelandet ut till eleverna via mejl och elevmeddelande. Efter att kallelsen gått ut från Indra måste skolorna själva kontrollera nytillkomna sökande och kalla dessa till färdighetsprov. Observera att om skolan inte lägger in någon information går det inte ut någon kallelse.

Inför slutantagningen skickas den information som skolan lagt in ut till de nytillkomna elever samt de elever som tidigare  sökt utbildningen och har en grön bock i kolumnen att kalla.

Gemensamt Arbetsprov ES- bild och formgivning (ESBIL)

För de skolor som har ett gemensamt arbetsprov för ESBIL kommer det gå ut en kallelse till eleven för varje sökt skola och studieväg som eleven har i sin ansökan. Det är därför viktigt att den information skolan lägger in i Indra överensstämmer med övriga skolors information gällande provet.

Skolor med färdighetsprov

Lista över skolor med färdighetsprov

Visa cookie-information