warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Blanketter

Här hittar du blanketter som används i antagningen tillsammans med beskrivningar om hur respektive blankett ska hanteras. Här har vi försökt åskådliggöra upplägget för blanketthantering, samt länkar till mer information om varje blankett.

Flicka sitter vid ett skrivbord och studerar.
Visa cookie-information