Viktigt att tänka på kring blanketter

Blanketternas innehåll är mycket viktigt för antagningen och för att ungdomen ska få en bra start på sin gymnasietid. Därför måste varje segment i blanketten vara ordentligt ifyllt och tydligt definiera elevens behov, förutsättningar och eventuellt anförda skäl.

Informationen i blanketten ska vara nödvändig, relevant och tillräcklig för att den sökta utbildningens huvudman ska kunna fatta beslut. Skäl som anges och behovsstöd ska alltid styrkas med intyg, till exempel läkarintyg. 

Om oklarhet råder om vilka underlag som är nödvändiga för en prövning kan en kontakt med fördel tas med sökt utbildnings huvudman innan uppladdning sker.   

Avlämnande skola bör alltid ha en dialog med elev och vårdnadshavare kring innehållet på blanketterna och vilka underlag som skolan laddar upp i Indra. På varje blankett framgår vem som ska skriva under. Tänk på att aldrig ladda upp utredningar i Indra. 

Vad gäller för allmän handling?

Blanketter och andra dokument som inkommer till Gymnasieantagningen och/eller laddas upp i antagningssystemet Indra blir att betrakta som allmän handling om ansökan behandlas hos en kommun eller region. Allmänna handlingar och uppgifter ur dessa kan begäras ut hos kommun eller region och ska då lämnas ut i den mån de inte omfattas av sekretess. Dokument som innehåller känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter ska laddas upp om dessa är nödvändiga för prövningen av ansökan eller om uppgiftsskyldigheten följer av lag.  

Kan jag använda samma blankett till flera ändamål?  

I vissa fall kan du som hanterar blanketter förenkla ditt arbete genom att använda samma blankett för olika ändamål. Viktigt är då att blanketten innehåller den information som är nödvändig samt att den laddas upp på rätt ställe i Indra.

Visa cookie-information