Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm

Funderar du på att söka till Rh-anpassad utbildning för elever med svårt rörelsehinder?  

Din ansökan till Rh-anpassad utbildning görs via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som bedömer om du har rätt till Rh-anpassad utbildning. 

Följ instruktioner och tidplan för ansökan på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats 

När du har blivit antagen till Rh-anpassad utbildning i Stockholm söker du ett program och inriktning vid en kommunal skola i Stockholm stad. Se mer information om deras utbildningar här: Länk till Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm 

Ansökan till utbildningen görs via Gymnasieantagningens ansökningswebb Gymnasieantagningen i Stockholms län 

Visa cookie-information