warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Ladda ned antagningsstatistik

Här kan du ladda ned excel-filer för preliminärantagning och slutantagning 2021, 2022 och 2023. 

Visa cookie-information