Indramanual

Uppdaterat 2023-02-10

Elevregistrering

Observera att vissa kommuner valt att sköta hantering av elevregistreringen centralt för sina kommunala grundskolor, andra inte. De kommuner som inte har en central inläsning och på fristående grundskolor utförs elevregistreringen av utsedd person på respektive skolenhet. Efter inläsningen är det varje skolenhets ansvar att kontrollera att skolans elever finns med på klasslistorna i Indra.   

Kommuner med central hantering av elev- och betygsuppgifter:  Lidingö, Solna, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Upplands-Bro.  

Elever kan registreras i Indra på olika sätt:  

 • Importera elever via elevfil. Passar skolor som använder kompatibla skolsystem.   Läs mer under Elevregistrering via fil 
 • Importera elever via excelfil. Passar skolor som inte använder skolsystem med eug.fil.

Läs mer under Elevregistrering via Excelimport

 

 • Importera elever manuellt (en elev i taget) Passar skolor som har nytillkomna elever, få elever att registrera eller föredrar manuell hantering. Läs mer under Elevregistrering manuellt 

Elever med särskild hantering vid registrering av elevuppgifter: 

 • Elev med sekretesskydd 
 • Elev folkbokförd utanför Storsthlms län, Gnesta och Håbo kommun  
 • Elev som har sökt tidigare år, "omsökare" 
 • Elev som går om årskurs 9, "omgångare" 
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer)
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola 

Läs mer om de rutiner som gäller för elever med särskild hantering: 

 • Elev med sekretesskydd: Eleven hanteras manuellt av Gymnasieantagningen. Ansvarig på skolan kontaktar gymnasieantagningen@storsthlm.se och stämmer av en tid för att lämna information om den sökande via telefon. Eftersom Indra kräver en mejladress för eleven är det viktigt att förbereda en mejladress som inte kan härledas till elevens riktiga identitet som denne kan använda i sin gymnasieansökan.  
 • Elev som är omsökare, det vill säga ungdomar som varit registrerade och/eller sökt hos Gymnasieantagningen Storsthlm under tidigare antagningsår. Omsökare kan till exempel vara elever som går på introduktionsprogrammet. Omsökare aktiveras manuellt inför nytt antagningsår via vyn Elever»Ny elev.
 • Elev som går om årskurs 9, så kallade omgångare finns oftast i Indras tidigare antagningsår. För att registrera eleven på nytt antagningsår mejlar du elevens uppgifter till Gymnasieantagningen. Märk mejlet “Omgångare” ihop med elevens personnummer skola, klass och mejladress. Läser eleven ML eller M2, M1 ska ämnet även anges för att betyg sedan ska kunna läsas in. Gymnasieantagningen registrerar efter kontroll eleven i Indra och raderar eventuella tidigare betyg.  
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer) måste meddelas Gymnasieantagningen. Detta gör du genom att sammanställa TF-eleverna i vår Excel-mall för elev och betygsimport. Mallen finns i Indra under vyn Blanketter/Info»Blanketter. Denna Excel-fil ska döpas enligt följande exempel: Elevimport-TF-elev-skolans namn, och laddas upp i Indra under Blanketter/Info»Ladda upp dokument. Då får Gymnasieantagningen tillgång till den ifyllda Excel-mallen och kan lägga upp den sökande i Indra.  Om eleven har ett TF-nummer som redan finns i Indra återkopplar vi till dig om vilket TF-nummer eleven är registrerad på. Då behöver du använda det TF-numret du fick av oss när elevens betyg ska registreras.  
  Observera att om TF-elever får ett personnummer måste skolan omgående kontakta Gymnasieantagningen som uppdaterar elevens konto i Indra.   
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola kan läsas in i standardläget, men måste efter inläsningen markeras som elev från anpassad grundskola i elevens Elevkort, fliken kontaktuppgifter. När eleven har markerats flyttas hen över från standardläget och återfinns i klasslistan i anpassat läge. Läs mer här hur du hanterar integrerade elever.  
 • Anpassad grundskolas elever som ska söka till anpassad gymnasieskola registreras direkt i Indras så kallade Anpassade läge via vyn Elever»Ny elev av behörig person.  

 

Visa cookie-information