Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Här beskriver vi hur du registrerar elever i Indra.

Du kan hämta in elever på följande sätt:

 • Importera elever via elevfil
  Passar skolor som använder kompatibla skolsystem. Läs mer under Importera elever via betygsfil.
 • Importera betyg via excelfil
  Passar skolor som inte använder skolsystem med betygsfiler. Läs mer under Importera elever och betyg via excelfil.
 • Registrera betyg manuellt
  Passar skolor som inte använder skolsystem med betygsfiler, har få elever att registrera eller föredrar manuell hantering. Du kan också behöva göra manuell justering av andra skäl. Läs mer under Registrera elever manuellt.

Elever med särskild hantering vid registrering

Nästan alla elever kan importeras som vanligt till Indra, antingen via elevfil eller excelfil, men för vissa elever gäller särskild hantering:

 • Elev med sekretesskydd
 • Elev folkbokförd utanför Storsthlms antagningsområde
 • Elev som har sökt tidigare år, "omsökare"
 • Elev som går om årskurs 9, "omgångare"
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer)
 • Individintegrerade grundsärskoleelever

Elev med sekretesskydd

Eleven hanteras manuellt av Gymnasieantagningen. Ansvarig på skolan kontaktar gymnasieantagningen@storsthlm.se och stämmer av en tid för att lämna information om den sökande via telefon. Eftersom Indra kräver en e-postadress för eleven är det viktigt att förbereda en mejladress som inte kan härledas till elevens riktiga identitet, som hen kan använda i sin gymnasieansökan.

Elev folkbokförd utanför Storsthlms antagningsområde

Eleven gör sitt gymnasieval via antagningskansliet i sin hemkommun. Elevens nuvarande skola ansvarar för att skicka elevuppgifterna till elevens hemkommuns antagningskansli. Här kan du se adresser till alla antagningskanslier.

Elev som har sökt tidigare år, "omsökare"

Eleven, vanligtvis IM-elever, registreras manuellt i Indra: Registrera elever manuellt

Elev som går om årskurs 9, "omgångare"

Eleven finns oftast i Indras tidigare antagningsår och behöver registreras av Gymnasieantagningen.

Så här gör du:

 • Sammanställ eleverna i excelmallen för elev- och betygsimport.
 • Döp filen enligt följande: Elevimport-Omgångare-elev-skolans namn.
 • Gå till Blanketter>Info och välj Ladda upp dokument.

Då får Gymnasieantagningen tillgång till filen och kan lägga upp eleven i Indra.

Elev med TF-nummer (saknar personnummer)

Dessa elever måste meddelas Gymnasieantagningen.

Så här gör du:

 • Sammanställ eleverna i excelmallen för elev- och betygsimport.
 • Döp filen enligt följande: Elevimport-TF-elev-skolans namn.
 • Gå till Blanketter>Info och välj Ladda upp dokument.

Då får Gymnasieantagningen tillgång till filen och kan lägga upp eleven i Indra. Om eleven har ett TF-nummer som redan finns i Indra återkopplar vi till dig om vilket TF-nummer eleven är registrerad på. Då behöver du använda det nya TF-numret när elevens betyg ska registreras. Om TF-elever får ett personnummer måste skolan omgående kontakta Gymnasieantagningen som uppdaterar elevens konto i Indra.

Individintegrerade grundsärskoleelever

Dessa elever kan importeras som vanligt, men det är viktigt att de sedan markeras som grundsärskoleelev i elevens elevkort. Grundsärskoleelever som inte är integrerade i grundskolan registreras i Indras så kallade Sär-läge av användare med behörighet för grundsärskolans elever. Läs mer hur du importerar elevuppgifter från grundsärskolan Indra-manualen: Individintegrerade Grundsärskoleelever

Så här gör du:

 • Öppna elevens elevkort.
 • Gå till fliken Kontaktuppgifter och skrolla ner till rubriken (Särelev) elever i grundsärskolan.
  Klicka på Redigera.
 • Bocka för kryssrutan Markera elev som elev i grundsärskolan (Särelev).
  Klicka på Spara.

Därefter hamnar eleven istället i läget för Gymnasiesärskolan (sär-läget) och försvinner från standardlägets klasslista. För att kunna fortsätta följa eleven behöver skolan vara upplagd i läget för grundsärskolan (Gymnasieantagningen ordnar detta) och studie- och yrkesvägledare behöver få (SYV-behörighet) till denna.

Visa cookie-information