Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Öppna skolkort (clickhelp.co)

Ingress...

Uppdatera kontaktuppgifter

Skolbeskrivningen är det som syns för eleverna när de ska göra sitt val. Skolorna kan själva uppdatera kontaktuppgifter.

Så här gör du:

  1. Gå till Utbildningar>Utbildningsöversikt.
  2. Välj Öppna skolkort i högra kolumnen, varpå skolkortet öppnas.
  3. Gå in under fliken Kontaktuppgifter och klicka på Redigera.
  4. Ändra kontaktuppgifterna, till exempel adress, telefonnummer och e-post. Skolan bör även lägga in sin fakturaadress. Observera att besöksadressen bör skrivas med endast gatunamn och gatunummer, detta för att reseplaneraren på elevsidan ska fungera korrekt.
  5. Välj Spara.

Uppdatera bild och beskrivning

För att uppdatera beskrivningen och bild behöver du kontakta Gymnasieantagningen.

Så här gör du:

  1. Gymnasieskolan skickar en beskrivning av skolan till Gymnasieantagningens mejlsupport: gymnasieantagningen@storsthlm.se
  2. Informationen ska vara kortfattad och objektiv (cirka 500 tecken). Texten ska inte innehålla oetiska- eller marknadsföringsmässiga inslag av skolan.
  3. Gymnasieantagningen granskar och kontrollerar beskrivning innan publicering på elevernas webbplats för gymnasievalet och kontaktar skolan om något behöver justeras innan publicering.

Observera att det inte längre finns möjlighet att ha bild synlig i Indra.

Visa cookie-information