Indramanual

Uppdaterat 2023-03-14

Ansökan

Här beskriver vi vad du hittar under fliken Ansökan i elevkortet.

Under Ansökan hittar du status för elevens ansökan. Här ska blanketter för ansökan om fri kvot särskilda omständigheter, ansökan om dispens i engelska laddas upp. Om en elev har särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/utanför samverkansområdet ska skälet laddas upp på den valrad som skälet avser.

Fri kvot särskilda omständigheter

Dispens i engelska

Särskilda skäl för förstahandsmottagande

Visa cookie-information