warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Här beskriver vi vad du hittar under fliken Ansökan i elevkortet.

Under Ansökan hittar du status för elevens ansökan. Här ska blanketter för ansökan om fri kvot särskilda omständigheter, ansökan om dispens i engelska laddas upp. Om en elev har särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/utanför samverkansområdet ska skälet laddas upp på den valrad som skälet avser.

Fri kvot särskilda omständigheter

Dispens i engelska

Särskilda skäl för förstahandsmottagande

Ansökan

Visa cookie-information