warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Nulägeslista

Under ansökningsperioden kan studie- och yrkesvägledare kontrollera sina elevers gymnasieval. Via nulägeslistan får du en aktuell bild av hur gymnasievalet ser ut i nuläge. Listan uppdateras direkt då en förändring sker i elevers gymnasieval.

Så här gör du:

  1. Välj Ansökan i menyn.
  2. Välj Sökande från grundskolan/IM och Nulägeslista.
  3. Gör urval för program, skola och klass.
  4. Välj Filter om du vill filtrera fram elever som är obehöriga till alla sina val (då visas en gul triangel), elever som inte har sökt och elever som söker utanför regionen. Du kan också söka genom att trycka på CTRL + F (på en PC) och skriva in exempelvis specialpedagogisk verksamhet, för att se de elever som passar in på det kriteriet.
    1. För att se elever som är obehöriga till alla val: Välj Obehörig till alla val och därefter Filtrera.
    2. För att se elever som ej har sökt: Välj Ej sökt och därefter Filtrera.
    3. För att se elever som är utanför regionen: Välj Utanför region och därefter Filtrera.

Visa antagningsstatus

Via knappen Kolumner kan du välja att lägga till kolumner som visar antagningsstatus för elev, om elever har Avstått val eller Antagen plats avstådd.

Så här gör du: Välj fliken med plustecknet längst ut vid kolumnrubrikerna för att lägga till kolumner.

Visa cookie-information