warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2024-03-07

Nationella program för anpassad gymnasieskola

För att registrera er kommuns yttrande för elever som söker Nationellt program i annan kommun eller till en fristående huvudman gå till Ansökan -> Yttrande/Beslut-> Sökande till annan region/yttrande för Nationella program i anpassad gymnasieskola 

Registrera yttranden i Indra för det aktuella valen. De tre olika alternativen som kommer upp i rullistan som du kan registrera är: 

  • Ej behandlad 
  • Hemkommunen beslutar att betala tilläggsbelopp 
  • Hemkommunen beslutar att inte betala tilläggsbelopp 

Du ska även ange om skäl för förstahandsmottagande i annan kommun finns. Om skäl för förstahandsmottagande finns så registrerar du Skäl finns på aktuellt val på elevens elevkort. Ladda sen upp dokumentet med skälen genom att välja Välj fil och därifrån ladda upp skälen i Indra. 

Du kan antingen registrera yttrandet i vyn eller på elevens elevkort. På elevkortet registrerar du yttrandet under rubriken Yttranden sökt Utbildning). 

Skriv ut yttrandeblanketten

Efter du har registrerat yttrande ska du skriva ut yttrandeblanketten.  

Så här skriver du ut yttrandeblanketten från elevens elevkort (görs från berört val): 

  1. Välj Ladda ner aktuell EOP-blankett - skriv ut blanketten och välj Spara och stäng. 
  1. Datum för när du skrev ut yttrandeblanketten sätts automatiskt. Det syns på elevkortet och i listvyn under rubriker Yttrandedatum. 
  2. Du kan också välja att ta ut Blanketter via listvyn och "bocka i" rutan för eleven samt ta ut blanketten där. OBS! 

Yttrandet är nu klart! Men kom ihåg att trycka - Spara och stäng om du är inne i ett elevkort (längst ner) - stäng Elevkortet 

 

Observera att blanketten inte innehåller några förkryssade valda alternativ. Du behöver själv fylla i blanketten.  

Om den sökande söker till en annan kommun så fyller du i delen längst ned på blanketten Information som har lämnats från din hemkommun. För elever som söker till en fristående skola fyller ni i del A Yttrande från hemkommunen på blanketten)  

Skicka yttranden direkt till sökt huvudman. Utanför regionen: Antagningskanslier

Visa cookie-information