warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-19

Elevregistrering manuellt

Vy i Indra: Elever»Ny elev  

Befattning som kan registrera elev manuellt: Rektor, Biträdande rektor, SYV, Expedition  

Du har alltid möjlighet att registrera elever manuellt. Passar om du endast ska registrera ett fåtal elever. Du måste registrera elever manuellt.

Om det tillkommer sökande efter den första elevimporten eller för omsökare, det vill säga ungdomar som har sökt eller varit registrerade under tidigare antagningsår.

Så här gör du:

  • Gå till Elever»Ny elev
  • Fyll i elevens personnummer. 
  • Välj Nästa för att aktivera inhämtning av elevens personuppgifter från folkbokföringsregistret. 
  • För elev som har sökt tidigare från grundskolan, kontakta då Gymnasieantagningen för registrering av elev  
  • För elev som aldrig har sökt tidigare: Gå till Elever»Ny elev fyll i personnummer och klicka på nästa. Fyll  i alla uppgifter och klicka på spara och öppna elevkortet.
  • Anpassad grundskolas elever som ska söka till anpassad gymnasieskola registreras direkt i Indras så kallade Anpassat läge via vyn Elever»Ny elev av behörig person.  
  • Välj Spara och Stäng, alternativt Öppna elevkort och flytta till nuvarande antagningsår beroende på vilken typ av elev du registrerar.  

 

Visa cookie-information