warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-18

Information om skolan

Här beskriver vi vad som gäller när man anger uppropstider, kontaktuppgifter till skolan och hur skolbeskrivningen uppdateras.

Ange uppropstider

Behörighet: Uppropstider

Gymnasieskolorna ska varje vår lägga in sina utbildningars uppropstider i Indra. När detta är gjort kommer tid och plats för upprop att visas i elevens antagningsbesked på webben. I vyn Uppropstider kan du granska, lägga till och radera uppropstider för de program och inriktningar som finns vid gymnasieskolorna.

Ange uppropstider

Ange kontaktuppgifter till skolan

I vyn Skolor/Kollegor » Skolor kan du se skolans kontaktpersoner. De listas efter befattningar och behörigheter. Här kan du även se och redigera skolans kontaktuppgifter. För att se skolans kontaktuppgifter väljer du skolans kontaktuppgifter under kommunnamnet. En ruta visas då med grunduppgifter till skolan.

Ändra skolans kontaktuppgifter

Uppdatera skolbeskrivning

För att uppdatera beskrivningen behöver du kontakta Gymnasieantagningen.

Uppdatera skolbeskrivning

Visa cookie-information