Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Skolor (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur du uppdaterar skolans kontaktuppgifter.

I vyn Skolor kan du se skolans kontaktpersoner. De listas efter befattningar och behörigheter. Här kan du även se och redigera skolans kontaktuppgifter. För att se skolans kontaktuppgifter väljer du skolans kontaktuppgifter under kommunnamnet. En ruta visas då med grunduppgifter till skolan.

Ändra skolans kontaktuppgifter

Så här gör du:

  • Gå till vyn Skolor/Kollegor>Skolor.
  • Välj Redigera för att ändra uppgifter. Då visas skolans skolkort med olika uppgifter inklusive skolkod (Förkortning) samt Skolenhetskod (8 siffor).
Visa cookie-information