warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-03-28

Klasslista

Här beskriver vi hur du gör för att se klasslistor på registrerade elever för vald skola.

Så här gör du:

  1. Välj vyn Elever>Klasslista.
  2. Välj kommun och skola för att se klasslistan. Du kan även välja att filtrera på en specifik klass.
  3. Sortera innehållet i eller ta bort kolumner vid behov.
  4. Exportera listan om du behöver, du kan välja att exportera till pdf eller till excel.
Visa cookie-information