warning image

Just nu görs vissa folkbokföringsuppdateringar i antagningssystemet Indra. Ändringar som ännu inte uppdaterats kommer att ändras fortlöpande.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Här beskriver vi hur du gör för att se klasslistor på registrerade elever för vald skola.

Så här gör du:

  1. Välj vyn Elever>Klasslista.
  2. Välj kommun och skola för att se klasslistan. Du kan även välja att filtrera på en specifik klass.
  3. Sortera innehållet i eller ta bort kolumner vid behov.
  4. Exportera listan om du behöver, du kan välja att exportera till pdf eller till excel.

Klasslista

Visa cookie-information