warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-03-28

Klasslista

Här beskriver vi hur du gör för att se klasslistor på registrerade elever för vald skola.

Så här gör du:

  1. Välj vyn Elever>Klasslista.
  2. Välj kommun och skola för att se klasslistan. Du kan även välja att filtrera på en specifik klass.
  3. Sortera innehållet i eller ta bort kolumner vid behov.
  4. Exportera listan om du behöver, du kan välja att exportera till pdf eller till excel.
Visa cookie-information