Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Dessa begrepp och förkortningar används i manualen och i systemet.

Begrepp

Förklaring

Elev

Som ”elev” räknas i systemet dels elev från nionde klass, sökande till utbildning och antagen på utbildning.

Kollegor

Personal på skolorna och i förvaltningen som finns inlagda som användare i Indra och kan utföra uppgifter i systemet.

MTV

Elevens meritvärde (SBV + färdighetsprov).

SBV

Elevens sammanlagda betygsvärde.

SYV

Studie- och yrkesvägledare.

M1 och M2-språk

M1 och M2-språk ...

Visa cookie-information