Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Målgruppstillhörighet

Hämtat från: Beslut målgruppstillhörighet (clickhelp.co)

Ingress

Behörighet: Sär - Beslut om tillhörande av målgrupp på Förvaltningsnivå

 

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

För avlämnande skolor (Målgruppstillhörighet)

Hämtat från: Beslut målgruppstillhörighet (clickhelp.co)

Ange målgruppstillhörighet

Så här gör du:

 1. Välj Ansökan>Yttrande/Beslut/Målgruppstillhörighet (ser inte vad det står i bilden).
 2. Bocka för vilka målgrupper eleven tillhör i listan.
 3. Välj Spara.?

Ladda upp blanketten Målgruppsbeslut

Så här gör du:

 1. Öppna elevens elevkort
 2. Välj Kontaktuppgifter.
 3. Välj Målgruppstillhörighet – dokumentuppladdning för att ladda upp blanketten Målgruppsbeslut.

 

För mottagande skolor (Målgruppstillhörighet)

Registrera beslut om målgruppstillhörighet

Hämtat från: Blanketter (clickhelp.co)

Så här gör du:

 1. Logga in i Indras läge för Gymnasiesärskolan.
 2. Välj menyn Elever.
 3. Välj Klasslista och sök upp skolan eleven går i.
 4. Välj Ansökan>Yttrande/beslut>Beslut Målgruppstillhörighet för att se ALLA elever från din hemkommun.
 5. Bocka i att eleven tillhör målgruppen och bocka även i checkrutorna för de fyra olika utredningarna.

För de elever ni har kunnat registrera själva behöver ni inte skicka kopia på beslutet till Gymnasieantagningen.

Ska det inte framgå hur du hittar blanketterna som avlämnande skola har laddat upp?

Visa cookie-information