warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-19

Dispens i engelska

Om en elev inte har godkänt betyg i ämnet engelska men ändå bedöms ha förutsättningarna för att klara studierna på det sökta programmet kan en ansökan om dispens i engelska bifogas elevens gymnasieansökan. 

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

För avlämnande skolor

Behörighet som krävs: Alla som har tillgång till elevkortet

Elever som åberopar dispens i engelska använder en blankett som heter Ansökan om dispens i engelska. När ansökan är ifylld laddas blanketten upp tillsammans med eventuella bilagor på den valrad som ansökan avser av behörig person på elevens avlämnade skola.   

Blanketten Ansökan om dispens i engelska och mer information finns på vår hemsida https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/personal/blanketter/ 

Ladda upp ansökan om dispens i engelska

Så här gör du: 

 • Gå till elevkortets flik Ansökan 
 • Klicka på Redigera för aktuell valrad.
 • Markera kryssrutan Ansökan om dispens i engelska. 
 • Klicka på Välj fil och bifoga ansökan samt eventuella övriga dokument.  
 • Klicka på Spara och stäng. 
 • För att ta bort en bifogad fil klicka på ikonen Soptunnan bredvid aktuell flik. 

 

För mottagande huvudman

Särskild behörighet: Dispens engelska

Det är sökt huvudman som bedömer ansökan och beslutar om dispens i engelska ska beviljas. Beslut fattas per sökt studieväg vilket innebär att en elev kan beviljas dispens i engelska för en studieväg men inte för en annan. 

Registrera beslut om dispens i engelska

Så här gör du: 

 • Gå till Placering>Dispens engelska.
 • Välj kommun och skola för att se listan med elever. 
 • Klicka på ikonen med den diagonala blå pilen för att öppna elevkortet för den elev det gäller.  
 • I elevkortet välj fliken Eng. dispens. 
 • Välj Redigera för att expandera valet. 
 • Registrera följande under rubriken Beslut: 
 • Tillstyrkt = ansökan godkänns. Eleven informeras via Indra. 
 • Avstyrkt = ansökan avslås. Eleven informeras via Indra. 
 • Välj Spara och stäng, varpå eleven meddelas beslutet direkt via Indra. 

Om eleven får godkänt betyg i engelska är ansökan ej aktuell och eleven syns inte längre i listan Placering>Dispens engelska och fliken Eng. dispens försvinner från elevens elevkort. Eleven prövas på sitt meritvärde i antagningen. 

Förklaring av kolumner i vyn Placering >Dispens engelska : 

 • Bilagor: ansökningsblankett samt eventuella bilagor finns uppladdade. Uppladdningsdatum inom parentes. 
 • Beslutsstatus: Visar status för beslut: Ej beslutad (förvalt) Tillstyrkt (beviljat) och Avstyrkt (ej beviljat). 
 • Beslutsdatum: Datum när beslutet är registrerat i Indra. 
 • Datum: Datum när dispens engelska markeras i elevens ansökan. 
Visa cookie-information