Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Uppropstider (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur du hanterar uppropstider.

Behörighet: Uppropstider

Gymnasieskolorna ska varje vår lägga in sina utbildningars uppropstider i Indra. När detta är gjort kommer tid och plats för upprop att visas i elevens antagningsbesked på webben. I vyn Uppropstider kan du granska, lägga till och radera uppropstider för de program och inriktningar som finns vid gymnasieskolorna. När uppropstiderna är sparade i Indra, kommer dessa att synas enligt nedan exempel för eleverna på ansökningswebben i samband med slutantagningen.

Granska uppropstider

Hämtat från: Granska uppropstider (clickhelp.co)

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar>Uppropstider.
 2. Välj den kommun som skolan tillhör i rullgardinsmenyn, varpå den valda skolans program och inriktningar visas. Obs! Om det finns en gul triangel vid ett program innebär det att den utbildningen inte är publicerad och därför inte sökbar för elever.

Lägga till uppropstider

Hämtat från: Lägga till uppropstider (clickhelp.co)

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar>Uppropstider.
 2. Väl ikonen Programkort vid det program som du vill lägga till uppropstid för, varpå dialogrutan Ändra uppropsinformation öppnas.
 3. Ange följande:
  1. Uppropsinformation: Ange datum och tidpunkt för uppropet.
  2. Uppropsplats: Ange namnet på platsen för uppropet, till exempel ”x-skolans aula”.
  3. Uppropsadress: Ange uppropsplatsens gatuadress, till exempel Skolvägen 1.
  4. Välj Spara och stäng. Upprepa proceduren till dess att alla utbildningars uppropsinformation är registrerad.

Hämtat från: Radera uppropstider (clickhelp.co)

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar>Uppropstider.
 2. Väl ikonen Programkort, varpå dialogrutan Ändra uppropsinformation öppnas.
 3. Välj kryssrutan för Radera tidigare information om upprop.
 4. Välj Spara och stäng.
Visa cookie-information