Indramanual

  • Behörigheter och befattningar
Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Befattningar och behörigheter (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur befattningar och behörigheter påverkar dina möjligheter att arbeta i Indra.

Den tilldelade behörigheten och befattningen styr vilka menyer du ser, vad du ser i dem och vad du kan göra i dem. Alla användare har grundläggande behörighet, vilket innebär behörighet att läsa i många menyer samt registreringsbehörighet på de egna eleverna. Användarna kan även tilldelas behörighet att utföra särskilda arbetsuppgifter i antagningssystemet.

Tänk på att kontrollera att sidan är uppdaterad med rätt namn och uppgifter.

Befattningar

Rektor på grundskola och grundsärskola Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenord.
Rektor på gymnasieskola och gymnasiesärskola Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, exportera antagna elever, klarmarkera antagningen.
Biträdande rektor Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter på elev (telefonnummer samt e-postadress), registrera ny elev.
Expedition Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenord, Visa ansökan som elev.
SYV Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, lägga in M1 och M2 språk, registrera ny elev, skriva ut lösenord, Visa ansökan som elev.
Överlämningsansvarig
Ansvar för överlämningsinformation från avlämnande skola till mottagande skola. Befattning som krävs på mottagande skola: Överlämningsansvarig + SYV, eller Överlämningsansvarig + Rektor.
Förvaltning Antagningsresultat, exportera anta.

Behörigheter

Kommunal grundskola

Elev och betygsimport Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenord.
Justering och kontroll av betyg Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, exportera antagna elever, klarmarkera antagningen.
Rättelse av betyg Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter på elev ( telefonnummer samt e-postadress), registrera ny elev.
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenord, Visa ansökan som elev.
Kontakter och användarkonto Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, lägga in M1 och M2 språk, registrera ny elev, skriva ut lösenord, Visa ansökan som elev.

 

Kommunal gymnasieskola

Återtagna och omgång Gymnasieantagningen ansvarar.
Avgår/tillkommer (antagning) Kontrollera listan Avgår/Tillkommer vid reservantagningen.
Betygskomplettering Registrera kompletterande betyg. Gäller elever som läser på introduktionsprogram.
Dispens i engelska Ta beslut om Dispens engelska.
Estetisk variant Används ej.
Extraval (språk-, instrument-, individuella val)  Registrera språk-, instrument- och individuella val under Utbildningsöversikten.
Färdighetsprov  (endast om skolan har markerats att ha funktionen) Lägga in information på Elevsidan om färdighetsprov, registrera färdighetprovspoäng inför prel- och slutantagningen, uppdatera Indra med information om skolans färdighetsprov, information till elevernas kallelse som skickas ut per automatik, registrera provresultat både till prel- och slutantagning.
Rangordnad antagning  Ligger på Förvaltningsnivå.
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren  Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats.
Uppropstider  Registrera uppropstider.
Kontakter och användarkonton Gymnasieantagningen ansvarar.

 

Fristående grundskola

Elev och betygsimport
Importera elev och betyg. Filimport är öppen under en begränsad period
Justering och kontroll av betyg Kontrollera och korrigera betyg under vissa perioder
Rättelse av betyg • Rättar betyg efter att slutbetygen inkommit och Justering och kontroll funktionen är stängd
• Rektor måste godkänna rättade betyg 
Betygskomplettering  Registrera kompletterande betyg från lovskola (under sommaren)
Godkännande av rättelser och  kompletteringar av betyg under sommaren  Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats
Kontakter och användarkonton Gymnasieantagningen ansvarar

Fristående gymnasieskola

Återtagna och omgång

Gymnasieantagningen ansvarar
Avgår/tillkommer (antagning)  Kontrollera listan Avgår/Tillkommer vid reservantagningen
Betygskomplettering  Registrera kompletterande betyg. Gäller elever som läser på introduktionsprogram
IM-Placering/Rangordning (endast om skolan har markerats att ha funktionen)
• Gå igenom elever som har gjort intresseanmälan till introduktionsprogram för enskild
• När beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat ska eleverna rangordnas
Beslut överåriga Friskola  Bevaka och hantera inkommande ärenden löpande
Dispens i engelska  Ta beslut om Dispens engelska
Estetisk variant  Används ej
Extraval (språk-, instrument-, individuella val) Registrera språk-, instrument- och individuella val under Utbildningsöversikten
Frikvot
• Tar beslut om antagning i Fri kvot - Särskilda omständigheter och Utländska betyg
• Registrera beslut 
Färdighetsprov (endast om skolan har markerat att ha funktionen)
• lägga in information på Elevsidan om färdighetsprov
• Registrera färdighetprovspoäng inför prel- och slutantagningen
• Uppdatera Indra med information om skolans färdighetsprov
• Information till elevernas kallelse som skickas ut per automatik
• Registrera provresultat både till prel- och slutantagning 
Organisation och utbildningsutbud
• Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats
Uppropstider Registrera uppropstider
Kontakter och användarkonton Gymnasieantagningen ansvarar
Placering elevkategori (fristående)  Ta beslut om elev har rätt till utbildning genom att Tillstyrka eller Avstyrka för olika elevkategorier
Beslut särskilt behovsunderlag friskola Registrera beslut gällande tillstyrkande av särskilt behovsunderlag
Rangordnad antagning (endast om skolan har markerats att ha funktionen) Rangordna elever när beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat

Förvaltning

IM-placering/Rangordning
• Gå igenom elever som har gjort intresseanmälan till introduktionsprogram för enskild
• Rangordna elever när beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat
   
Överlämningsinformation IM Ser överlämningsinformation till IM    
IM språk, flytt av ansökanrad  Gymnasieantagningen ansvarar
IM-EOP  Hantera reglering/överenskommelse och beslut för sökande till IM
IT-ansvarig  Kontaktperson för Gymnasieantagningen
IM kontroll av antagning  Gymnasieantagningen ansvarar
Organisation och utbildningsutbud  • Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
   
EOP (Yttrande- och beslutsansvar) Hantera yttranden och beslut    
Beslut överåriga  Bevaka och hantera inkomna ärenden löpande
Fri kvot - utländska betyg  Ta beslut om, och registrera antagning i Fri kvot - Utländska betyg 
Fri kvot - särskilda omständigheter  Ta beslut om, och registrera antagning i Fri kvot - Särskilda omständigheter
Jour-Syv (drop-in)  SYV under semestertider
Folkbokföring och vistelsekommun  Gymnasieantagningen ansvarar
Beslut särskilt behovsunderlag Registrera beslut gällande tillstyrkande av särskilt behovsunderlag
Placering elevkategori Ta beslut om elev har rätt till utbildning genom att Tillstyrka eller Avstyrka för olika elevkategorier

 

 
   
Visa cookie-information