Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Lägga till utbildning

För att lägga till en utbildning måste det vara inlagt i Indra att skolan får ha utbildningen(tillstånd). 

För kommunala skolor finns alla nationella program och inriktningar inlagda i förväg. För särskilda varianter och spetsutbildningar måste även kommunala skolor ha tillstånd. Friskolor får de program och inriktningar som de har uppvisat tillstånd för, det vill säga att de har skickat dem till Gymnasieantagningen. 

Om du vill lägga upp en utbildning som inte finns valbar enligt instruktionen på den här sidan, måste du kontakta Gymnasieantagningen. Förutsatt att ni har tillstånd att ha utbildningen registrerar vi den i Indra, så att du sedan själv kan publicera utbildningen. 

Gör så här:

  1. Öppna Utbildningar »Utbildningsutbud. 
  2. Klicka på Lägg till till höger om skolans namn.  
  3. Välj den skolenhet som programmet ska ligga på och klicka på Nästa. Det går även bra att justera skolenhet efter att du lagt till en utbildning, se avsnittet Justera inställningar för utbildning (Ny undersida ovan).  
  4. I steget för Program: Markera med radioknapparna det program du vill lägga till. Klicka på Nästa.  
  5. I steget för Inriktning: Markera kryssrutan för de inriktningar som programmet ska ha (du kan markera flera samtidigt).  
  6. Välj startår. Om ni anger inriktningens startår till år 2 blir antagna elever inte antagna på inriktningen. Då söker eleverna in till det nationella programmet, och anger sedan en önskan om inriktning till år 2. 
  7. Klicka på Nästa
  8. I steget för Granska: Kontrollera att utbildningsinformationen ser korrekt ut. 
  9. Är något fel, klicka på <Förgående och gör justeringar, eller klicka på Avbryt utan att spara. 
  10. Är allt korrekt, klicka på Spara och stäng nere i högra hörnet 

Nu finns utbildningen bland skolans utbildningar och du kan justera antal platser. För att utbildningen ska synas för eleverna måste du sedan publicera utbildningen. Se avsnittet Publicera utbildning. 

Färdighetsprov och profiler

För Estetiskt program och andra utbildningar med särskilt tillstånd för färdighetsprov ska du även under steget för Inriktning markera om skolan kommer att ha färdighetsprov. 

Fyll i eventuell profil om skolan vill att eleverna ska se vilka profiler man erbjuder under steget Inriktning. Det är även här du anger om utbildningen ska ha en specialpedagogisk profil. Se rubriken om att lägga till specialpedagogisk profil. 

 

OBS! Profilering kan endast läggas till om skolan har tillstånd för profil på aktuell utbildning. En skola som inte har tillstånd för profil på utbildningen ser en grå ruta med texten Inga Profiltillstånd under Profileringar. Om skolan har ett tillstånd som inte finns inmatat i Indra, kontakta gymnasieantagningen@storsthlm.se. 

 

 

 

Visa cookie-information