Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Här beskriver vi vad du behöver kontrollera eller justera efter registreringen av elever.

Kontrollera att all information finns.

Du behöver ha extra koll på följande:

 • Nytillkomna elever
 • TF-nummer
 • Särskolelever
 • Språkval

Lägga till nytillkomna elever

Om elever har tillkommit som sökande sedan elevimporten behöver du registrera eleven manuellt.

Kontrollera TF-nummer

Det finns ingen gemensam hantering av TF-nummer inom Gymnasieantagningen. Detta innebär att en elevs betyg kan skrivas över på en annan elev som redan ligger i systemet. Inför betygsregistereringen är det därför viktigt att alltid kontrollera att ni har samma TF-nummer i ert system som finns inlagt i Indra. Gymnasieantagningen brukar alltid återkoppla till den person som importerade elever i första steget, men det kan hända att informationen hamnar mellan stolarna.

Så här gör du:

 • Sök på TF-numret i Indra.
 • Om fel elev visas behöver du registrera eleven manuellt.
 • Om rätt elev men fel TF-nummer eller ålder visas, till exempel om eleven sedan dess har fått ett personnummer, behöver du kontakta Gymnasieantagningen (kan vara länk här, men jobbigt att uppdatera om adressen ändras) så vi kan uppdatera i Indra.

Markera som särskoleelev

Inför betygsregistreringen behöver du se till att markera särskoleelever så att de exkluderas från importen. Om du har registrerar eleven manuellt i Indras SÄR-läge kan du bortse från detta. Här kan du läsa mer om särskoleelever och Gymnasiesärskolan.

Så här gör du:

 • Öppna elevens elevkort.
 • Välj fliken Kontaktuppgifter.
 • Markera som särskoleelev.

Justera elevens språkval 

Hämtat från: Fylla i en elevs språkval (clickhelp.co)

Ta bort språkval

Om det finns elever som har avslutat sina språkval och därmed inte får betyg (A-F) behöver du radera avslutat språkval.

Så här gör du för att ta bort språkval:

 • Öppna elevens elevkort.
 • Välj fliken Betyg.
 • Ta bort språket i M2-språk.

Var noga med att registrera betygen i rätt betygskolumner så att uträkningen av elevens betyg och eventuella meritpoäng blir korrekt inför antagningen till gymnasiet. Har eleven läst och fått betyg i flera moderna språk M2, registreras betyget för det språk eleven vill fortsätta läsa på gymnasiet i betygskolumn M2. Det andra betyget registreras i betygskolumn Ex1 eller Ex2.

Det går inte att registrera betyg i M1/M2 om inte språket är registrerat. Du får då varningsmeddelandet "Man kan inte registrera betyg i M2 då eleven saknar M2 språk". Gå då till elevkortets flik Betyg och lägg in aktuellt språk innan du kan registrerar betyget.

Fylla i språkval

Så här gör du:

 1. Ange elevens personnummer i Sök Elev för att öppna elevens elevkort.
 2. Välj fliken Betyg i elevkortet.
 3. Välj Redigera.
 4. Fyll i aktuellt språk.
 5. Välj Spara.
Visa cookie-information