Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Fliken syns bara om eleven är obehörig till nationella program eller om eleven har val till ett introduktionsprogram.

Blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram laddas upp under rubriken Övriga IM. Blanketten fylls i och sparas ner i elevens namn och personnummer och laddas upp som PDF.

 1. Under rubriken Övriga IM laddar du ner blanketten (elevens kontaktuppgifter finns förifyllda på blanketten)
 2. Fyll i blanketten och spara på din dator. Vid behov av bilaga med kompletterande elevhälsoinformation krävs elevens och vårdnadshavares underskrift. I detta fall skriv ut, skriv under och skanna dokumentet. Spara på din dator.
 3. Klicka på Redigera för att öppna vyn.
 4. Välj fil och ladda upp filerna. En siffra visar antalet filer som laddats upp.
 5. Klicka på Spara.

Blanketten för ansökan till Språkintroduktion laddas upp under rubriken Språkintroduktion. Rubriken syns bara om eleven har gjort ett val till språkintroduktion.

 1. Du laddar ner blanketten under rubriken Språkintroduktion. Blanketten finns även i Indra>Blanketter/Info. Observera att samma underlag fylls i även om eleven söker IMS från gymnasienivå.
 2. Elevens kontaktuppgifter finns förifyllda på blanketten. Fyll i och spara på din dator. Vid behov av bilaga med kompletterande elevhälsoinformation krävs elevs och vårdnadshavares underskrift. I detta fall skriv ut, skriv under och skanna dokumentet. Spara på din dator.
 3. Klicka på Redigera för att öppna vyn.
 4. Här fyller du nu i elevens olika nivåer genom att markera i rullisten.
 5. För uppladdning av överlämningsblankett och eventuellt övrigt underlag, välj fil och ladda upp filerna under respektive rubrik. En siffra visar antalet filer som laddats upp.
 6. För att öppna en bifogad fil klicka på pilen och markera aktuell fil.
 7. För att ta bort en bifogad fil klicka på ikonen av en soptunna bredvid aktuell flik.
 8. Klicka på Spara. Välj Avbryt om du vill avbryta.
 9. Observera! Om blanketten gäller ansökan till IM-utbildning med specialpedagogisk verksamhet ska blanketten även laddas upp i Elevkortet>Kontaktuppgifter>Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning.


Den pedagogiska överlämningen för sökande till gymnasiesärskolan ska laddas upp under Överlämning IM för att den ska kunna vara synlig för sökt huvudman innan slutantagningen.

Visa cookie-information