Indramanual

Uppdaterat 2023-03-14

Överl. IM

Fliken Överl. IM syns bara om eleven är obehörig till nationella program eller om eleven har val till ett introduktionsprogram.

Blanketter som ska laddas upp här är Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram, Språkintroduktion och pedagogiska överlämningen för sökande till anpassad gymnasieskola.

Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram

Blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram laddas upp under rubriken Övriga IM. Blanketten fylls i och sparas ner i elevens namn och personnummer och laddas upp.

För mer instruktioner om uppladdning av blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram  se avsnitt

 

Språkintroduktion

Blanketten för ansökan till Språkintroduktion laddas upp under rubriken Språkintroduktion. Rubriken syns bara om eleven har gjort ett val till språkintroduktion.

För mer instruktioner om uppladdning av blanketten Språkintroduktion se avsnitt

 

Pedagogiska överlämningen anpassad gymnasieskola

Den pedagogiska överlämningen för sökande till anpassad gymnasieskola ska laddas upp under Övriga IM. för att den ska kunna vara synlig för sökt huvudman innan slutantagningen.

För mer instruktioner om uppladdning av blanketten pedagogiska överlämningen för sökande till anpassad gymnasieskola se avsnitt

Visa cookie-information