Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Preliminärantagning

När preliminärantagningen är klar visas fliken Preliminärt antagningsbesked för eleven på elevsidan och på adminsidan. Här kan studie- och yrkesvägledare och eleverna se resultatet av den preliminära antagningen med antagningsstatus per valrad.

Fliken preliminärt antagningsbesked är fast och visar resultatet av den preliminära antagningen.

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut preliminärt antagningsbesked genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev.

Visa cookie-information