Indramanual

Uppdaterat 2024-02-06

Preliminärantagning

När preliminärantagningen är klar visas fliken Preliminärt antagningsbesked för eleven på elevsidan och på adminsidan. Här kan studie- och yrkesvägledare och eleverna se resultatet av den preliminära antagningen med antagningsstatus per valrad.

När ansökningsperioden har stängt görs en första preliminär antagning. Den baseras på elevens betyg från höstterminen. Under preliminärantagningen tilldelas inga platser. Däremot kan eleven jämföra sina betyg med den lägsta antagningsgränsen och få en uppfattning om sina möjligheter att bli antagen. Tänk på att antagningsgränsen ofta höjs till slutantagningen, som baseras på slutbetyget.

Fliken preliminärt antagningsbesked är fast och visar resultatet av den preliminära antagningen.

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut preliminärt antagningsbesked genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev.

Visa cookie-information