warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2023-02-07

Simuleringar

I vyn Utbildningar » Simuleringar kan organisationsansvariga på kommun och skola simulera en antagningskörning (göra en så kallad planeringskörning) för att bland annat få en bild av vilket söktryck det är på de olika utbildningarna och eventuellt planera om antalet utbildningsplatser.

  Info: För att kunna göra en simulering krävs behörigheten Organisation- och utbildningsutbud (behörighet att ändra och exportera simulering)..
  Info: För att kunna titta på en simulering krävs behörigheten Rektor samt Biträdande rektor (tittabehörighet).


Under våren sker kontinuerliga simuleringskörningar för att gymnasieskolorna ska ha ett så tydligt underlag som möjligt för en rimlig antagning till sina utbildningar.

Det är endast organisationsansvarig i kommunen eller på skolan som har behörighet att ändra och exportera simuleringar i Indra. Rektorer och biträdande rektorer har möjlighet att se utfallet av den senaste simuleringen på den egna skolan, d v s tittabehörighet.

Arbetsplanering för simulerings- och antagningskörningar finns under Vyförklaring.

  Obs! Simuleringskörningarna är arbetsmaterial. Informationen är inte offentlig och får inte delges elever och vårdnadshavare. 

Så här gör du en simulering:

Göra en simulering

 1. Gå till Utbildningar » Simuleringar.
 2. Välj kommun och skola.
 3. En lista med skolans utbildningar visas. Precis som i andra tabeller kan kolumnerna som visas ändras genom att klicka på Kolumner , och tabellen kan exporteras till PDF eller Excel genom att klicka på Exportera.
 4. Via funktionen Kolumner kan du lägga till ytterligare kolumn Utbildningsnamn som visar utbildningsnamnet i sin helhet (inkl Profil)

   

För att lägga in platser för simuleringskörning:

 • I kolumnen Nästa Sim: Ange antal simuleringsplatser per program för kommande simuleringskörning.

För att köra en simulering på ursprungsplatser:

 • Om du vill köra simuleringen på ursprungsplatserna, kolumnen Platser, ska kolumnen Nästa sim. vara tom.
 • Om du vill ändra ursprungsplatserna inför en simulering: gör det i vyn Utbildningsutbud.

För att köra en simulering på noll platser:

 • Om du vill köra simuleringen på noll platser så sätter du noll i kolumnen Nästa sim.
 • Om du vill lägga ner en utbildning inför preliminär- eller slutantagningen: gör det i vyn Utbildningsutbud.

För att köra simulering på förändrade antal platser:

 • Fyll i antal platser i kolumnen Nästa sim. Platserna sparas per automatik.
    OBS! Det räcker inte att ändra antal platser i Simulering inför preliminär- och slutantagningskörningar. Ändringar som ska gälla vid de skarpa antagningarna måste läggas in i vyn Utbildningsutbud.
 • Program: Skolans program.
 • Platser: Ursprungsplatserna.
 • Reservationer: Gymnasieantagningens reservationer (t ex för inflyttande elever).
 • 1:a (beh.): Visar antal behöriga förstahandssökande.
 • 1:a (ej beh.): Visar antal obehöriga förstahandssökande.
 • Övr. (beh.): Visar antal övriga behöriga sökande (2, 3, 4:e val etc.).
 • Övr. (ej beh.): Visar antal övriga obehöriga sökande (2, 3, 4:e val etc.).
 • Förg. Sim.: Visar antal platser för senaste simuleringskörningen.
 • Antagna: Visar antal antagna i körd simulering.
 • Reserver: Visar antal reserver i körd simulering.
 • Lediga platser: Visar antal lediga platser i körd simulering.
 • Ant.poäng: Visar antagningspoängen i körd simulering.
 • Nästa Sim: Kolumn för att lägga in antal simuleringsplatser per program för kommande simuleringskörning.
Visa cookie-information