warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-30

Lägga ned utbildning efter att ansökningsperioden startat

Efter att ansökningsperioden har startat är det inte längre möjligt att Ta bort utbildningar från skolans Utbildningsutbud. I detta skede heter rutinen för att radera utbildningar Lägga ned utbildning. 

Lägga ned utbildning innebär att: 

 • Programmet eller inriktningen inaktiveras i systemet trots att ansökningsperioden har startat.
 • De elever som redan hunnit söka till utbildningen meddelas via Indra och e-post att utbildningen inte kommer att starta. 

Skolorna kan själva lägga ned utbildningar fram tills tidpunkten Sista dag att lägga ned utbildning (se tidsplanen). Efter denna tidpunkt måste skolan ta kontakt med Gymnasieantagningen för att få en utbildning raderad ur systemet samt meddela den text som ska skickas till eleverna. 

 

Obs! Notera att profiler inte kan läggas ned efter ansökningsperioden har startat eftersom profilerna är kopplade till inriktningen. 

Lägga ned program 

 1. Gå till Utbildningar » Utbildningsutbud
 2. Välj kommun och skola 
 3. Klicka på Sätt startar EJ för det program du vill lägga ned. Hela programmet inklusive dess samtliga inriktningar kommer då att läggas ned. En informationsruta med de elever som sökt utbildningen visas. I informationsrutan visas även det standardbrev som kommer att skickas ut till alla som sökt till det nedlagda programmet. Skolan har även möjlighet att själva skriva till egen information som bifogas sist i brevet. 
 4. Klicka på Startar ej.

Detta sker då i systemet: 

 • Utbildningen får status  Startar ej. 
 • Antal platser på utbildningen nollas. 
 • Alla elever med berörda ansökanrader informeras om nedläggningen via Indra automatiskt. 
 • När du kommer tillbaka till utbildningsutbudet har ikonen vid Startar ändrats till Rött förbud och knappen Sätt startar EJ bytts mot knappen Sätt startar.

Lägga ned inriktning

 1. Gå till Utbildningar » Utbildningsutbud.
 2. Välj kommun och skola. 
 3. Klicka på Sätt startar EJ för den inriktning du vill lägga ned. Den valda inriktningen kommer då att läggas ned, men programmet som inriktningen tillhörde kommer finnas kvar. 
 4. En informationsruta med de elever som sökt utbildningen visas. I informationsrutan visas även det standardbrev som kommer att skickas ut till alla som sökt till den nedlagda inriktningen (ett standardbrev för nedlagda inriktningar på antagningsnivå och ett annat för nedlagda inriktningar till år 2 och 3). Skolan har även möjlighet att själv skriva till egen information som bifogas sist i brevet. 
 5. Klicka på Startar ej.

Detta sker då i systemet: 

 • Inriktningen får status Startar ej. 
 • Antal platser på inriktningen nollas. 
 • Alla elever med berörda ansökanrader informeras om nedläggningen via automatiskt utskick. 

När du kommer tillbaka till utbildningsutbudet har ikonen vid Startar ändrats till Rött förbud  och knappen Sätt startar EJ bytts mot knappen Sätt startar.

Visa cookie-information