Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Denna sida syns bara om eleven står som reserv på ett val och har varit med i reservkörningen.

 

När reservantagningen är klar visas fliken Reservantagning på elevsidan och på adminsidan.

Fliken Reservantagningär fast och visar resultatet av reservantagningen. 

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut reservantagningsbesked och se uppropstiden på elevens sida genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev

Visa cookie-information