warning image

Vi har på grund av tekniska problem tillfälligt stängt ner Indra och Indra Analys. Vi arbetar för fullt ihop med vår serverleverantör för att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos på när det kommer vara klart.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Reservantagning

Denna sida syns bara om eleven står som reserv på ett val och har varit med i reservkörningen. Informationen uppdateras så snart en förändring sker.

När reservantagningen är klar visas fliken Reservantagning på elevsidan och på adminsidan.

Fliken Reservantagningär fast och visar resultatet av reservantagningen. 

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut reservantagningsbesked och se uppropstiden på elevens sida genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev

Visa cookie-information